Ρομποτική χειρουργική θεραπεία της μετεγχειρητικής κήλης

Η ρομποτική χειρουργική αντιμετώπιση της μετεγχειρητικής κήλης είναι μια σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική τεχνική, με την οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς η μετεγχειρητική κήλη. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της συγκεκριμένης τεχνικής είναι η εξειδίκευση και πιστοποίηση του Χειρουργού που διενεργεί την επέμβαση, αλλά και οι ευρείες γνώσεις του στην ανατομία του προσθίου κοιλιακού τοιχώματος.

 

Λίγα λόγια για τη μετεγχειρητική κήλη

Η μετεγχειρητική κήλη εμφανίζεται στο κοιλιακό τοίχωμα επί ενός σημείου που έχει διενεργηθεί τομή, λόγω κάποιας προηγούμενης χειρουργικής επέμβασης. Αποτελεί μια πολύ συχνή μορφή κήλης αφού εμφανίζεται περίπου στο 15-20% των ατόμων που έχουν χειρουργηθεί στην κοιλιακή χώρα.

 

Αίτια

Τα αίτια εμφάνισης της μετεγχειρητικής κήλης μπορεί να είναι πολλά και να διαφέρουν ανά περίπτωση. Συγκεντρωτικά, τα σημαντικότερα αίτια είναι τα εξής:

 • Τεχνικό σφάλμα κατά τη συρραφή στην αρχική επέμβαση
 • Μεγάλη τάση κατά τη συρραφή του κοιλιακού τοιχώματος στην αρχική επέμβαση
 • Φλεγμονή του τραύματος της αρχικής επέμβασης
 • Έντονος, συνεχόμενος βήχας
 • Υπερβολική ενδοκοιλιακή πίεση (π.χ. εξαιτίας της εγκυμοσύνης)
 • Παχυσαρκία
 • Κάπνισμα
 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Αγωγή με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
 • Διατροφικές διαταραχές

 

Συμπτώματα

Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα της μετεγχειρητικής κήλης είναι η εμφάνιση ενός εξογκώματος στο σημείο της ουλής της παλαιότερης επέμβασης. Πολλές φορές το εξόγκωμα αυτό γίνεται ορατό από τον ασθενή όταν τεντώνεται, σηκώνει κάτι βαρύ ή βήχει. Εκτός από το εξόγκωμα, οι ασθενείς αναφέρουν ένα αίσθημα δυσφορίας που πυροδοτείται από τον βήχα ή από τις απότομες κινήσεις.

 

Κίνδυνοι

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος ο οποίος ελλοχεύει σε μια μετεγχειρητική κήλη είναι η περίσφιξή της. Η περίσφιξη της κήλης αναφέρεται στον μόνιμο εγκλωβισμό και στραγγαλισμό του σπλάχνου στον κηλικό σάκο, γεγονός που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ασθενούς και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα.

 

Ρομποτική χειρουργική αντιμετώπιση της μετεγχειρητικής κήλης

Η ρομποτική χειρουργική τεχνολογία δίνει μια νέα διάσταση στην αντιμετώπιση της μετεγχειρητικής κήλης, προφέροντας μια πληθώρα πλεονεκτημάτων στον ασθενή. Στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται τα παρακάτω:

 • Απόλυτη οπτική ευκρίνεια χάρη στην τρισδιάστατη απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου.
 • Λεπτομερής λύση των συμφύσεων που υπάρχουν λόγω του προηγούμενου χειρουργείου με τη βοήθεια της εξαιρετικής ευκρίνειας κάμερας της ρομποτικής πλατφόρμας
 • Ελαχιστοποίηση κακώσεων παρακείμενων ιστών
 • Μείωση του πόνου μετεγχειρητικά, χάρη στην ελαχιστοποίηση του τραυματισμού των παρακείμενων ιστών κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
 • Ταχύτερη και ευκολότερη μετεγχειρητική αποκατάσταση.
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος τη στιγμή του χειρουργείου.
 • Απόλυτη ακρίβεια των κινήσεων του Χειρουργού από το ρομποτικό μηχάνημα.
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, λόγω των μικρότερων τομών.

 

Ρομποτική χειρουργική μετεγχειρητικής κήλης: Πώς πραγματοποιείται η επέμβαση;

Κατά την επέμβαση, ο Χειρουργός δεν βρίσκεται πάνω από τον ασθενή αλλά μπροστά από την ειδικά σχεδιασμένη ρομποτική κονσόλα. Από εκεί χειρίζεται τα χειρουργικά εργαλεία τα οποία βρίσκονται ενσωματωμένα στους αρθρωτούς βραχίονες του ρομποτικού συστήματος. Το ρομποτικό σύστημα εκτελεί κατά γράμμα τις εντολές του Χειρουργού με εξαιρετική ακρίβεια και λεπτομέρεια κινήσεων. Ταυτόχρονα, ο Χειρουργός παρακολουθεί το σημείο της επέμβασης μέσω μιας 3D μικροκάμερας υψηλής ευκρίνειας από την οποία λαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ανατομία του εκάστοτε ασθενή.

Όπως προαναφέρθηκε, καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή έκβαση μιας ρομποτικής επέμβασης είναι η εξειδίκευση, η πιστοποίηση αλλά και η εμπειρία και οι γνώσεις του Χειρουργού. Ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος είναι διαπιστευμένος στην εκτέλεση ρομποτικών χειρουργικών επεμβάσεων, έχοντας λάβει τη ρομποτική πιστοποίηση στο κέντρο αναφοράς στη ρομποτική χειρουργική, στο νοσοκομείο Misericordia, στο Grosseto της Ιταλίας. Για περισσότερες πληροφορίες για τη ρομποτική χειρουργική θεραπεία της μετεγχειρητικής κήλης μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας κατευθύνει εξατομικευμένα και με ασφάλεια.