Ρομποτική χειρουργική αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης

Η εξέλιξη της χειρουργικής επιστήμης έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων μεθόδων για την αντιμετώπιση εσωτερικών και εξωτερικών κηλών του ανθρωπίνου οργανισμού, με στόχο πάντα την καλύτερη αποτελεσματικότητα, συνδυασμένη με την ελάχιστη επεμβατικότητα., Η πλέον σύγχρονη τεχνική αντιμετώπισης των κηλών περιλαμβάνει τη ρομποτική χειρουργική με ιδιαίτερο πεδίο αναφοράς τη χειρουργική αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης.

 

Τι μορφή κήλης είναι όμως η διαφραγματοκήλη;

Η διαφραγματοκήλη διαφέρει από τις υπόλοιπες κήλες καθώς εμφανίζεται στο εσωτερικό της κοιλιακής χώρας. Ουσιαστικά, η διαφραγματοκήλη δημιουργείται όταν προβάλλει κάποιο ενδοκοιλιακό σπλάγχνο (συνήθως το στομάχι) εντός του θώρακα, μέσω του διαφράγματος. Οι βασικές μορφές της διαφραγματοκήλης είναι η ολισθαίνουσα και η παραοισοφαγική. Η διάκρισή τους αφορά το τμήμα και τη μορφή της ολίσθησης του στομάχου.

 

Ποια είναι τα κύρια αίτια εμφάνισής της;

Τα αίτια εμφάνισης της διαφραγματοκήλης ποικίλλουν. Τα συνηθέστερα όμως που φαίνεται να σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την εμφάνιση της πάθησης, είναι τα εξής:

 • Η χρόνια αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης (λόγω βήχα, δυσκοιλιότητας κλπ.)
 • Η αυξημένη συσπαστικότητα του οισοφάγου
 • Το κάπνισμα
 • Η ηλικία του ατόμου (άνω των 50 ετών)
 • Η παχυσαρκία
 • Ο ασκίτης (μη φυσιολογική συσσώρευση υγρού στην κοιλιά)

 

Ποια είναι τα συχνότερα συμπτώματα της διαφραγματοκήλης;

Σε περιπτώσεις που η διαφραγματοκήλη έχει μικρή έκταση, είναι πολύ πιθανόν να μην εμφανίζει καθόλου συμπτώματα. Με την εξέλιξη της πάθησης εμφανίζονται ορισμένα συμπτώματα, τα οποία αρχικά συνήθως δεν προέρχονται από την ίδια την κήλη, αλλά τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση που συνήθως συνυπάρχει. Τα συχνότερα συμπτώματα είναι:

 • Η δυσπεψία και δυσφαγία
 • Το φούσκωμα
 • Η ναυτία
 • Το αίσθημα καύσου
 • Το ρέψιμο
 • Ο πόνος στο στήθος
 • Οι αρρυθμίες
 • Η δύσπνοια

 

Ρομποτική χειρουργική αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης

Η ρομποτική αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης αποτελεί την πιο σύγχρονη και εξειδικευμένη μέθοδο αποκατάστασης. Η επέμβαση διενεργείται με τον χειρουργό όχι πάνω από τον ασθενή, αλλά καθισμένο σε μία ειδικά διαμορφωμένη κονσόλα, από την οποία διαχειρίζεται το ρομποτικό σύστημα. Το ρομποτικό σύστημα αναπαράγει πιστά τις κινητικές εντολές του Χειρουργού, προσφέροντας εξαιρετική ακρίβεια κινήσεων και αποσβένοντας το φυσιολογικό τρέμουλο των χεριών.

 

Ρομποτική χειρουργική διόρθωση της διαφραγματοκήλης: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

Ο Πιστοποιημένος Χειρουργός Κηλών (Master Surgeon & Surgeon of Excellence in Hernia Surgery) και Ρομποτικός Χειρουργός Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, χρησιμοποιεί το υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi®. Χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό του συγκεκριμένου ρομποτικού συστήματος, παρέχονται πληθώρα πλεονεκτημάτων στη χειρουργική διαδικασία. Συγκεκριμένα, το ρομποτικό σύστημα:

 • Επιτρέπει στον Χειρουργό να παρατηρεί με εξαιρετική λεπτομέρεια όλες τις εσωτερικές ανατομικές δομές του ασθενούς. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη τρισδιάστατη έγχρωμη εικόνα υψηλής ευκρίνειας και τη χρήση ανοσοφθορίζουσας όρασης
 • Επιτρέπει την ανάταξη της κήλης και την αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας με πραγματοποίηση χειρισμών εντός του θώρακα, χάρη στη μεγεθυμένη όραση και το μεγάλο μήκος των ρομποτικών εργαλείων
 • Προσφέρει στον Χειρουργό τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μια στιβαρή συρραφή χάρη στην ελευθερία κινήσεων των αρθρωτών βραχιόνων
 • Δίνει στον Χειρουργό τη δυνατότητα να αναγνωρίσει και να διαχωρίσει όλες τις ευαίσθητες δομές κατά την παρασκευή της διαφραγματοκήλης (π.χ. οισοφάγος, πνευμονογαστρικά νεύρα) χωρίς να τις τραυματίσει
 • Διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την παρασκευή του στομάχου και τη δημιουργία γαστρικής της βαλβίδας, μέσω της οποίας αντιμετωπίζεται η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
 • Εξασφαλίζει ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα χάρη στις μικρές τομές που πραγματοποιούνται κατά το χειρουργείο
 • Εφαρμόζεται επιτυχώς ακόμη και σε παχύσαρκους ασθενείς ή σε ασθενείς με ευμεγέθεις διαφραγματοκήλες

Αναμφίβολα, η ρομποτική χειρουργική είναι μια μέθοδος που ήρθε για να μείνει στο χώρο της χειρουργικής. Τα σημαντικά οφέλη της για τους ασθενείς και τους Χειρουργούς είναι αυτά που την έχουν καταστήσει απαραίτητο χειρουργικό εργαλείο. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, η ρομποτική χειρουργική προσπέλαση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από έναν έμπειρο και διαπιστευμένο Ρομποτικό Χειρουργό.

Ο Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος είναι διαπιστευμένος στην εκτέλεση ρομποτικών χειρουργικών επεμβάσεων. Συγκεκριμένα ο ιατρός έχει λάβει τη ρομποτική πιστοποίησή του στο νοσοκομείο Misericordia, που αποτελεί κέντρο αριστείας για τη ρομποτική χειρουργική. Για την οριστική αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης αλλά και κάθε άλλης κήλης, επικοινωνήστε σήμερα μαζί του, για να λάβετε μια σύγχρονη και εξατομικευμένη θεραπεία.