Λαπαροσκοπική χειρουργική θεραπεία της βουβωνοκήλης

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα. Η συγκεκριμένη τεχνική είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης, με προϋπόθεση ωστόσο την εξειδίκευση και πιστοποίηση του χειρουργού που την εφαρμόζει.

 

Σχετικά με τη βουβωνοκήλη

Η βουβωνοκήλη αποτελεί μια συχνή πάθηση η οποία εμφανίζεται κυρίως στο αντρικό φύλο. Χαρακτηριστικότερο σύμπτωμά της αποτελεί η εμφάνιση μιας διόγκωσης στην περιοχή στην οποία εμφανίζεται. Η διόγκωση αυτή ορισμένες φορές συνοδεύεται από επιμέρους συμπτώματα όπως πόνο και δυσφορία όταν ο ασθενής κάνει κάποια απότομη κίνηση ή σηκώνει ένα βαρύ αντικείμενο. Εάν τα συμπτώματα της βουβωνοκήλης αγνοηθούν και δεν υπάρξει ιατρική παρέμβαση, η βουβωνοκήλη είναι δυνατόν να εμφανίσει σοβαρές επιπλοκές. Η χαρακτηριστικότερη ονομάζεται περίσφιξη και απαιτεί άμεση ιατρική θεραπεία προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις για τον ασθενή.

 

Ποιοι παράγοντες αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισής της;

Αν και η βουβωνοκήλη μπορεί να εμφανιστεί χωρίς να συντρέχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες εμφάνισής της. Αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 • Βαριά χειρωνακτική εργασία
 • Άρση μεγάλου βάρους
 • Πολλαπλές εγκυμοσύνες
 • Παχυσαρκία
 • Χρόνια δυσκοιλιότητα
 • Χρόνιος βήχας/ φτέρνισμα
 • Υπερπλασία προστάτη
 • Παρουσία υγρού στην κοιλιά
 • Γενετικοί παράγοντες

 

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση της βουβωνοκήλης;

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, για τη διάγνωση της βουβωνοκήλης αρκούν το ιατρικό ιστορικό και η κλινική εξέταση του ασθενούς. Ψηλαφώντας τη βουβωνική περιοχή ο ιατρός θα αναγνωρίσει το χάσμα και το προβάλλον όργανο της κήλης. Σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να χρειαστούν περαιτέρω εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση και να αποκλειστούν άλλες παθήσεις με παρόμοια συμπτώματα.

 

Οριστική θεραπεία της βουβωνοκήλης

Η μοναδική, οριστική μέθοδος αντιμετώπισης της βουβωνοκήλης είναι η χειρουργική μέθοδος. Ωστόσο, ο όρος ‘’χειρουργική μέθοδος’’ δεν αφορά συνήθως πια την κλασική «ανοικτή» τεχνική αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων περιλαμβάνει νέες, ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους. Η λαπαροσκοπική χειρουργική προσέγγιση αποτελεί μία καλά τεκμηριωμένη τεχνική αντιμετώπισης της βουβωνοκήλης, με εξαιρετικά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

 

Λαπαροσκοπική χειρουργική αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

Στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου, συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

 • Σχεδόν μηδαμινή απώλεια αίματος
 • Λιγότερος έως πλήρως απών πόνος μετεγχειρητικά
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με την ανοιχτή μέθοδο
 • Ταχύτερη ανάρρωση και επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες
 • Λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές
 • Χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής

 

Πώς πραγματοποιείται η λαπαροσκοπική χειρουργική θεραπεία της βουβωνοκήλης;

Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσα από τρεις πολύ μικρές τομές (μία των δέκα και δύο των πέντε χιλιοστών). Η μεγαλύτερη τομή αποτελεί το μέσο εισαγωγής του οπτικού λαπαροσκοπίου στο χειρουργικό πεδίο, ενώ οι μικρότερες των ειδικών λαπαροσκοπικών εργαλείων. Αφού πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες χειρουργικές διαδικασίες, ο χειρουργός ενισχύει οπισθίως το κοιλιακό τοίχωμα με τη χρήση ενός ειδικού πλέγματος.

 

Η πιο αρμονική, ελάχιστα επεμβατική παραλλαγή της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, είναι η εξωπεριτοναϊκή τεχνική (TEP – Totally Extraperitoneal Repair). Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική τεχνική, η οποία μπορεί να διενεργηθεί μόνο από έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο χειρουργό. Η μέθοδος προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και επιπλέον επιτρέπει τα εξής:

 • τοποθέτηση πλέγματος μεγάλης επιφάνειας (13×17 εκ.)
 • εισαγωγή και ανατομική ενσωμάτωση τρισδιάστατων πλεγμάτων (3D) για την αρμονική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης
 • πλήρη αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας του ασθενούς
 • ταυτόχρονη διόρθωση επιπλέον κηλών (όταν υπάρχουν) χρησιμοποιώντας το ίδιο πλέγμα
 • αποκατάσταση διπλών βουβωνοκηλών μέσω των ίδιων μικρών τομών
 • αποφυγή εισόδου στην κοιλιακή κοιλότητα
 • αποφυγή διατομής του περιτοναίου, του υμένα που επενδύει τα κοιλιακά σπλάγχνα, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του πόνου

 

Ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος κατέχει πολυετή εμπειρία στην τεχνική TEP, με περισσότερα από 1000 περιστατικά στο ενεργητικό του. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί του ώστε να αποκαταστήσετε οριστικά τη βουβωνοκήλη σας και να επιστρέψετε άμεσα στο καθημερινό σας πρόγραμμα.