Επιγαστρική κήλη

Η επιγαστρική κήλη ή διαφορετικά κήλη της λευκής γραμμής αποτελεί ένα είδος κήλης που εμφανίζεται κατά μήκος της μέσης (λευκής) γραμμής του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος. Πρόκειται για την περιοχή του επιγαστρίου, το σημείο δηλαδή ανάμεσα στο στέρνο και τον ομφαλό.

Σε σύγκριση με άλλες μορφές κήλης του κοιλιακού τοιχώματος, η επιγαστρική κήλη είναι αρκετά σπάνια, αφού αποτελεί περίπου το 2-3% του συνόλου των κηλών. Εμφανίζεται σε τριπλάσια συχνότητα στους άνδρες και συνήθως είναι μεμονωμένη, ωστόσο στο 1/5 των περιπτώσεων συνυπάρχουν περισσότερες της μίας κήλες.

Πώς δημιουργείται μία επιγαστρική κήλη;

Η επιγαστρική κήλη που εμφανίζεται κατά την ενήλικη ζωή είναι αποτέλεσμα διάρρηξης του κοιλιακού τοιχώματος λόγω αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης. Το χάσμα που δημιουργείται αποτελεί δίοδο για κάποιο ενδοκοιλιακό σπλάχνο (συνηθέστερα τμήμα εντέρου ή ενδοκοιλιακού λίπους), το οποίο διαπερνά το τοίχωμα και προβάλλει κάτω από το δέρμα, με τη μορφή μιας μικρής διόγκωσης.

Ποια είναι τα αίτια της επιγαστρικής κήλης;

Ως αίτια μιας κήλης αναγνωρίζονται οι παράγοντες που αυξάνουν την πίεση στο εσωτερικό της κοιλιάς, προκαλώντας τη διάρρηξη των μυϊκών περιβλημάτων:

 • Άρση βάρους
 • Έντονος βήχας
 • Χειρωνακτική εργασία
 • Παχυσαρκία
 • Μεγάλη και ταχεία απώλεια βάρους
 • Εμφάνιση ενδοκοιλιακού όγκου
 • Κάπνισμα (βλάβη του συνδετικού ιστού)

Ποια είναι τα συμπτώματα της επιγαστρικής κήλης;

Η επιγαστρική κήλη συνήθως δεν προκαλεί έντονα συμπτώματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις συνοδεύεται από μία ακαθόριστη ενόχληση ή αίσθηση πίεσης στην ανώτερη κοιλιακή χώρα που επιτείνεται όταν ο ασθενής κινείται, πταρνίζεται ή κατά τη διάρκεια της αφόδευσης.

Η επιγαστρική κήλη εμφανίζεται ως μία ορατή διόγκωση ανάμεσα στο στέρνο και τον ομφαλό, που μοιάζει με λίπωμα. Συνήθως ανατάσσεται (και εξαφανίζεται) όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση και εμφανίζεται και πάλι όταν είναι όρθιος.

Συμπτώματα όπως ο ξαφνικός οξύς πόνος στη περιοχή της κήλης, η ναυτία, η τάση για έμετο μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρή επιπλοκή (περίσφιξη) και θα πρέπει να αναφέρονται σε Ειδικό Χειρουργό το συντομότερο δυνατό.

Διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών & επιγαστρική κήλη

Πολλές φορές η επιγαστρική κήλη συγχέεται με μία άλλη κατάσταση, η οποία ονομάζεται διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών ή διάσταση λευκής γραμμής.

Ο ανατομικός όρος διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία κατάσταση, κατά την οποία η απόσταση μεταξύ των ορθών κοιλιακών είναι μεγαλύτερη από το φυσιολογικό (αποπλατύνεται η λευκή γραμμή, μία ανατομική δομή ανάμεσα στους ορθούς κοιλιακούς μύες της κάθε πλευράς). Η διάσταση μπορεί να είναι συγγενής ή να εμφανιστεί προοδευτικά κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. Στους προδιαθεσικούς παράγοντες της διάστασης των ορθών κοιλιακών μυών περιλαμβάνονται όλες οι καταστάσεις ο οποίες αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση.

Παρά την κοινή αιτιολογία και του κοινού σημείου εντόπισης των δύο καταστάσεων, θα πρέπει να γίνει σαφές πως η διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών δεν είναι κήλη του κοιλιακού τοιχώματος. Άτομα με διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών παρουσιάζουν κάποιου βαθμού συνολική προβολή της κοιλιάς προς τα έξω, εξαιτίας της αδυναμίας του κοιλιακού τοιχώματος να υποστηρίξει την παραμονή των οργάνων της κοιλιάς στη φυσιολογική τους θέση (απώλεια του μυικού «κορσέ» της κοιλίας). Αντιθέτως, άτομα με κήλη παρουσιάζουν μόνο τη γνωστή διόγκωση σε κάποιο/α συγκεκριμένο/α σημείο/α του κοιλιακού τοιχώματος. Η διάσταση της λευκής γραμμής είναι αρκετά συχνή σε γυναίκες μετά την εγκυμοσύνη εξαιτίας της διάτασης του κοιλιακού τοιχώματος και της χαλάρωσης των ιστών. Βέβαια, δεν είναι απίθανο μία πραγματική επιγαστρική κήλη να συνυπάρχει με τη διάσταση.

Πώς γίνεται η διάγνωση της επιγαστρικής κήλης;

Η διάγνωση της επιγαστρικής κήλης γίνεται από Ειδικό Χειρουργό ο οποίος αφού λάβει πλήρες ιατρικό ιστορικό από τον ασθενή προβαίνει σε κλινική εξέταση με ψηλάφηση. Ο Χειρουργός θα εξετάσει τον ασθενή σε ύπτια και όρθια στάση και στη συνέχεια θα προχωρήσει ενδεχόμενα σε απεικονιστική εξέταση με υπερηχογράφημα κοιλίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθούν περεταίρω απεικονιστικές εξετάσεις, όπως αξονική ή μαγνητική τομογραφία, ώστε να έχουμε μία πλήρη και λεπτομερή εικόνα της κήλης (μέγεθος, επέκταση, συνυπάρχουσες κήλες).

Ποιες είναι οι επιπλοκές μιας επιγαστρικής κήλης;

Η θεραπεία όλων των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος είναι πάντα χειρουργική. Το γεγονός πως η επιγαστρική κήλη, ιδίως στο αρχικό της στάδιο, δεν δημιουργεί συμπτώματα δεν θα πρέπει να οδηγεί τους πάσχοντες σε αναβολή της αντιμετώπισής της. Όπως κάθε μορφή κήλης του κοιλιακού τοιχώματος, η επιγαστρική κήλη θα πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα ώστε να αποφευχθούν οι πιθανές σοβαρές επιπλοκές.

Μία κήλη του κοιλιακού τοιχώματος που παραμένει αθεράπευτη διογκώνεται προοδευτικά, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στη μετέπειτα χειρουργική διαδικασία. Παρόλα αυτά δεν είναι η αύξηση του μεγέθους ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να καθυστερεί η χειρουργική αντιμετώπιση μιας κήλης· εκείνο που απειλεί είναι η πιθανότητα περίσφιξής της.

Η περίσφιξη αποτελεί μία εξαιρετικά σοβαρή και επικίνδυνη επιπλοκή όλων των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή του ασθενή. Κατά την περίσφιξη μιας κήλης, το ενδοκοιλιακό σπλάχνο εγκλωβίζεται εκτός του κοιλιακού τοιχώματος χωρίς δυνατότητα ανάταξής του στην κοιλιακή χώρα. Με αυτόν τον τρόπο εξασκείται έντονη πίεση στο σπλάχνο, με αποτέλεσμα να διακόπτεται αρχικά η φλεβική απορροή του και να δημιουργείται οίδημα. Το οίδημα επιδεινώνει την απόφραξη και οδηγεί σε διακοπή της αρτηριακής παροχής του οργάνου, την πλήρη ισχαιμία και τελικά τη νέκρωσή του.

Ποιες είναι οι χειρουργικές επιλογές για την αντιμετώπιση της επιγαστρικής κήλης;

Η χειρουργική αντιμετώπιση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος έχει απλοποιηθεί αρκετά στις ημέρες μας. H ανοιχτή χειρουργική τεχνική αποτελούσε τη μοναδική επιλογή επί σειρά ετών. Σήμερα, παρόλο που δεν έχει εγκαταλειφθεί πλήρως, δεν προτιμάται από τους περισσότερους σύγχρονους χειρουργούς καθώς αναγνωρίζεται πως νέες, ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι υπερτερούν τόσο από άποψη διαδικασίας όσο και μετεγχειρητικής αποκατάστασης.

Η λαπαροσκοπική τεχνική αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις του αιώνα στη χειρουργική, θέτοντας τις βάσεις για την εξ΄ ολοκλήρου νέα ιατρική εξειδίκευση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Σε αυτήν υπάγονται οι ακόμη πιο εξελιγμένες ατραυματικές τεχνικές, η ενδοσκοπική εξωπεριτοναϊκή χειρουργική Τεχνική ( TEP & eTEP) και η ρομποτική προσπέλαση.

O Χειρουργός αφού αξιολογήσει τα κλινικά χαρακτηριστικά του ασθενούς θα προτείνει την ασφαλέστερη και καταλληλότερη μέθοδο για την κάθε περίπτωση.

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση επιγαστρικής κήλης

Η επέμβαση διενεργείται μέσω τριών τομών μερικών χιλιοστών. Από τη μεγαλύτερη εξ΄ αυτών (10 χιλιοστά) εισάγεται το οπτικό λαπαροσκόπιο (κάμερα), ενώ από τις δύο μικρότερες (5 χιλιοστά) εισάγονται τα χειρουργικά εργαλεία. Μέσω της κάμερας ο χειρουργός έχει εικόνα του εσωτερικού του ασθενούς και με τα χειρουργικά εργαλεία ανατάσσει την κήλη, ενώ το αδύναμο κοιλιακό τοίχωμα ενισχύεται με πλέγμα.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής τεχνικής σε σχέση με την κλασική ανοιχτή μέθοδο:

 • Αναίμακτη
 • Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου
 • Ταχεία ανάρρωση
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Ρομποτική αποκατάσταση επιγαστρικής κήλης

 

Η ρομποτική χειρουργική είναι η πλέον σύγχρονη μέθοδος, με τα περισσότερα οφέλη και δυνατότητες σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες χειρουργικές μεθόδους.

Η ρομποτική αποκατάσταση της επιγαστρικής κήλης πραγματοποιείται μέσω μικροτομών, όπως και στη λαπαροσκοπική τεχνική. Η βασική διαφορά των δύο μεθόδων είναι πως στην λαπαροσκοπική μέθοδο ο χειρουργός στέκεται πάνω από τον ασθενή και χειρίζεται τα εργαλεία με τα χέρια του, ενώ στη ρομποτική τα εργαλεία φέρονται σε ένα εξελιγμένο σύστημα και ο χειρουργός τα χειρίζεται απομακρυσμένα μέσω μιας ρομποτικής κονσόλας. Στην κονσόλα αυτή φαίνεται μεγεθυμένο το χειρουργικό πεδίο, με τρισδιάστατη απεικόνιση. Οι ρομποτικοί βραχίονες αναπαράγουν με απόλυτη ακρίβεια τις κινήσεις του χειρουργού, προσφέροντας ωστόσο εύρος και ελευθερία κινήσεων που δεν μπορούν να επιτευχθούν από το ανθρώπινο χέρι.

Πλεονεκτήματα της ρομποτικής τεχνικής σε σχέση με τις υπόλοιπες χειρουργικές μεθόδους:
 • Αναίμακτη μέθοδος ελάχιστης επεμβατικότητας
 • Μικρότερος τραυματισμός των γύρω ιστών σε σύγκριση με κάθε άλλη μέθοδο
 • Ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση & άριστο αισθητικό αποτέλεσμα λόγω μικρότερων τομών
 • Μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, καθώς τα εργαλεία φέρονται στους ρομποτικούς βραχίονες, οι οποίοι αρθρώνονται, εκτελώντας με μεγάλη ακρίβεια τις κινήσεις του καρπού
 • Τρισδιάστατη μεγεθυμένη απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου, επομένως και λεπτομερέστερη εικόνα των εσωτερικών δομών του ασθενούς σε σύγκριση με τη φυσική εικόνα ή την εικόνα του λαπαροσκοπίου
 • Δυνατότητα ανάστροφης όρασης (upside down vision), γεγονός που επιτρέπει την ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος εκ των έσω
 • Δυνατότητα σύγχρονης διόρθωσης της διάστασης της λευκής γραμμής μέσω της ρομποτικής συρραφής, προσφέροντας τη δυνατότητα πλήρους αισθητικής διόρθωσης χωρίς ουλές
 • Δυνατότητα αναδόμησης του κοιλιακού τοιχώματος με ανακατασκευή των μυϊκών διαμερισμάτων (Component Separation Tecknique). Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα χρήσης μεγαλύτερων πλεγμάτων για ισχυρότερη αποκατάσταση της κήλης χωρίς επαφή με τα ενδοκοιλιακά σπλάχνα.
 • Ο Χειρουργός έχει τη δυνατότητα να χειρουργήσει εκτός του ενδοκοιλιακού περιβάλλοντος, μέσα στο κοιλιακό τοίχωμα (τεχνική TEP & eTEP) αποφεύγοντας τις πολυάριθμες συμφύσεις.

επιγαστρική κήλη Δρ. Σπυρόπουλος

Ο Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος είναι εξειδικευμένος Χειρουργός στην Ελάχιστα Επεμβατική, Λαπαροενδοσκοπική & Ρομποτική Χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Με μακρά θητεία και ιδιαίτερη εκπαίδευση στη χειρουργική κηλών του κοιλιακού τοιχώματος θεωρείται ειδικός στον τομέα. Είναι πρωτοπόρος στην αποκατάσταση των κηλών της βουβωνικής περιοχής (βουβωνοκηλών και μηροκηλών) με τη χρήση της ελάχιστα επεμβατικής ενδοσκοπικής, εξωπεριτοναϊκής τεχνικής (TEP και eTEP) χωρίς χρήση ραμμάτων και καθηλωτικών υλικών για την τοποθέτηση του πλέγματος.

Είναι πιστοποιημένος ρομποτικός χειρουργός Console Surgeon)  στο διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο Ρομποτικής Χειρουργικής Misericordia Ospidale, στο Grosseto της Ιταλίας και προσφέρει τις ρομποτικές υπηρεσίες του έχοντας στην διαθεσιμότητά του, τι πιο σύγχρονο αυτή τη στιγμή ρομποτικό σύστημα παγκοσμίως, το Ρομποτικό σύστημα daVinci Xi (HD).

Επικοινωνήστε με το Δρ. Χαράλαμπο Σπυρόπουλο και ενημερωθείτε πλήρως για τις χειρουργικές μεθόδους αποκατάστασης της επιγαστρικής κήλης και οποιασδήποτε άλλης κήλης του κοιλιακού τοιχώματος.